Zaštita privatnosti

Sa ličnim podacima postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Kako bismo mogli obraditi podatke kupca potrebni su nam osobni podaci istog, i to: Ime, Prezime, Adresa, Broj Telefona, e-mail adresa. Garantujemo za sigurnost prikupljenih podatka te informacije koje nam povjeravate biti će korištene isključivo u svrhe naše evidencije.